Sharing is caring!

Wetenschap en technologie uitgelegd

Wetenschap, die zijn naam ontleent aan het Latijnse scientia (kennis), is zowel de georganiseerde hoeveelheid kennis die is ontwikkeld door middel van wetenschappelijke studie als een systeem voor het verkrijgen van kennis die erop is gebaseerd. De uitdrukking ‘pure wetenschap’ kan worden gebruikt om wetenschap in deze zin te onderscheiden van ‘toegepaste wetenschap’, wat het gebruik van wetenschap is om in bepaalde menselijke behoeften te voorzien.

Technologie is een brede term die verwijst naar hoe een soort gereedschappen en ambachten gebruikt en leert gebruiken, en hoe dat gebruik en die kennis het vermogen van die soort om zijn omgeving te beheren en aan te passen beïnvloedt. Het is een resultaat van wetenschap en techniek in de menselijke samenleving, ondanks het feit dat veel technologische ontwikkelingen aan deze twee ideeën voorafgingen.

Een leermethode wordt wetenschap genoemd. Dit systeem beschrijft en verklaart natuurlijke gebeurtenissen door middel van onderzoek en observatie. De georganiseerde hoeveelheid informatie die mensen met behulp van die benadering hebben verzameld, wordt ook wel wetenschap genoemd.

Wetenschap wordt doorgaans onderverdeeld in twee brede categorieën:

Sociale wetenschappen onderzoeken menselijk gedrag en samenlevingen; natuurwetenschappen onderzoeken natuurlijke fenomenen (inclusief biologisch leven).
Aangezien deze classificaties onder de categorie empirische wetenschappen vallen, moet de kennis gebaseerd zijn op waarneembare verschijnselen en bestand zijn tegen toetsing door andere onderzoekers die onder vergelijkbare omstandigheden opereren.

Verschillende etymologieën

De Latijnse term scientia, wat kennis betekent, en het Oud-Franse woord wetenschap, wat ‘ik weet’ betekent, zijn de twee bronnen van het woord wetenschap. Elke gestructureerde gedocumenteerde kennis werd van de middeleeuwen tot het tijdperk van de Verlichting wetenschap of scientia genoemd. Daarom had de wetenschap in die tijd een zeer vergelijkbare, brede connotatie met filosofie. Het woord voor wetenschap heeft ook een vergelijkbare betekenis in onder andere het Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Tegenwoordig wordt de term ‘wetenschap’ meestal gebruikt om te verwijzen naar empirisch onderzoek dat gebruik maakt van de wetenschappelijke methode.

Het woord “technologie” komt van de Griekse woorden “technologia”, “o”, “techne”, “o” (“ambacht”) en “logia”, “o”. (“gezegde”). Een precieze definitie van ‘technologie’ is moeilijk te vinden, omdat het kan verwijzen naar zowel meer algemene concepten zoals systemen, organisatiemethoden en processen als naar tastbare items die nuttig zijn voor mensen, zoals gereedschappen, hardware en machines. Zowel een breed en gespecialiseerd gebruik van de uitdrukking is mogelijk; voorbeelden zijn ‘bouwtechnologie’, ‘medische technologie’ en ‘state-of-the-art technologie’.

shares