Sharing is caring!

Beschrijf wetenschap.

Fundamenteel is wetenschap het methodische onderzoek door observaties en experimenten van de organisatie en het gedrag van de natuurlijke en fysieke wereld.

Wetenschapsonderwijs ontwikkelde zich samen met de menselijke beschaving.

Beschrijf technologie.

Technologie is een kunst, talent of aanleg die wordt gebruikt om dingen te bouwen en te ontwikkelen, kennis op te doen, en is in wezen afgeleid van het Griekse woord ‘technologia’.

Wetenschap en technologie worden nu als één concept beschouwd, aangezien wetenschappers hun kennis gebruikten om technologie te produceren, die vervolgens werd gebruikt om de wetenschap vooruit te helpen.

Denk aan het volgende om te begrijpen hoe wetenschap en technologie op elkaar inwerken:

De bijdrage van de wetenschap aan technologie
De bijdrage van technologie aan de wetenschap
Laten we deze punten kort bespreken.

De bijdrage van technologie aan de wetenschap

Overweeg het volgende om de bijdrage van technologie aan de wetenschap te begrijpen:

Technologie gebruiken om nieuwe problemen voor de wetenschap te creëren

Onderzoek en vooruitgang op het gebied van wetenschap worden mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang. Een daarvan is bijvoorbeeld ruimtewetenschap. Indirect stimuleert technologische vooruitgang ook fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Technologie voor instrumenten en metingen

Dankzij de ontwikkeling van geavanceerde instrumenten kunnen wetenschappers nu dingen meten als de afstand tussen de zon en de aarde, de sterkte van de zonnestralen, de omwenteling van hemellichamen, de levensduur van een brug, enz.

De natuur van wetenschap en technologie

Laten we het nu hebben over wat wetenschap en technologie eigenlijk zijn. Voor de algemene ontwikkeling van een land zijn doorgaans twee soorten kennis nodig:

Technische expertise

De eenvoudigste definitie is simpelweg ‘knowhow’. Het omvat een breed spectrum van fundamentele vaardigheden, zoals vooruitgang in de landbouw, de groei van de chemische industrie, medische technologie, software-engineering, enz.

kennis van de kenmerken of componenten

Het verwijst naar kennis en begrip van factoren zoals werknemersintelligentie, productkwaliteit, bedrijfswaarde, markteffectiviteit, enz.

shares